1. Zgłoszenie stoiska odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce "Zgłoszenia" oraz na stronie wydarzenia.

 2. Zgłoszenia stoiska będą przyjmowane do 20.06.2019.

 3. Wystawca zostanie poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu stoiska do 30.06.2019.

 4. Koszt wynajęcia 1 ławki szkolnej, o wymiarach 130 cm x 50 cm, to 80 zł dla firm oraz 40 zł dla rękodzieł.

 5. Ilości darmowych wejściówek zależy od ilości wynajętych ławek:

   •         1 ławka - 1 wejściówka

   •         2 ławki - 2 wejściówki

   •         3 ławki - 2 wejściówki

   •         4 ławki - 3 wejściówki

   •         5 ławek - 4 wejściówki

   •         6 ławek - 4 wejściówki

   •         7 ławek - 5 wejściówek

   •         8 ławek - 6 wejściówek

   •         9 ławek - 6 wejściówek

   •         10 ławek - 7 wejściówek

 6. Opłata za stoisko będzie przyjmowana przelewem bankowy przed rozpoczęciem konwentu. W szczególnych wypadkach rozliczenia będzie można dokonać na konwencie, po wcześniejszych ustaleniach z organizatorem.

 7. Dodatkowe wymagania co do stoiska np. dostęp do prądu, należy zgłosić w formularzu. W przypadku braku informacji organizator nie gwarantuje zapewnienia dodatkowych wymagań.

 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu stoiska wystawcy bez podawania przyczyny.

 9. Organizator zapewnia wystawcom miejsce do spania.

 10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za brak kasy fiskalnej.

 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za towar wystawców pozostawiony bez opieki lub nadesłany kurierem.

 12. Istnieje możliwość wysłania towaru kurierem, po wcześniejszym porozumieniu z organizatorem.

 13. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT za stoisko, po wcześniejszym poinformowaniu organizatora.

 14. Wystawca zobowiązuje się do wystawiania towaru od 10.00 w sobotę, do 12.00 w niedzielę. Chęć szybszego opuszczenia konwentu należy zgłosić organizatorowi.

 15. Istnieje możliwość sprzedaży w godzinach nocnych.

 16. Wystawcy mają obowiązek uprzątnięcia stoiska do godziny 14.00 w niedzielę.

 17. Wystawcy mają obowiązek utrzymywania czystości na wynajętej powierzchni przez cały okres imprezy oraz pozostawienie w czystości swojego stanowiska. W przypadku pozostawienia po sobie śmieci, kartonów itp., wystawca może zostać obciążony kosztami sprzątania i utylizacji pozostawionych po sobie śmieci.  

 18. Decyzję o rozmieszczeniu ławek i przydzieleniu miejsca podejmuje organizator ds. wystawców.

 19. Wystawców obowiązuje regulamin ogólny konwentu.

 20. Organizator konwentu nie ponosi odpowiedzialności za status prawny sprzedaży prowadzonej przez wystawców na konwencie.

 21. Pierwszeństwo w przyjęciu zgłaszanych stoisk mają wydawnictwa oraz sponsorzy.

 22. Istnieje możliwość przyjazdu dzień wcześniej oraz rozłożenia stoiska.

 23. Organizator nie daje gwarancji zarobku na imprezie.   

 24. Wystawca wybierając opcję rozliczenia nie może mieszać opcji firmowej z rękodziełem.

 25. Wystawcy rękodzielniczy nie mogą wynająć więcej niż 4 ławki. W przypadku chęci wynajęcia większej ilości należy ustalić to z organizatorem.

 26. Na terenie konwentu zabrania się używania namiotów handlowych ze względów bezpieczeństwa!

 27. Wystawcy używający maszynek do wypalania grafik na gadżetach będą odrzucani ze względu na słaby stan techniczny instalacji elektrycznej w budynku szkolnym.

 28. Rezerwacja stoiska jest równoznaczna z akceptacją regulaminu wystawców oraz regulaminu konwentu.

     Dodatkowe warunki wynajmu stoiska niezaznaczone w regulaminie omawiane są indywidualnie z organizatorami.