Regulamin Helpera i Podstawowe informacje

 

Zgłoszenia będą się odbywać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce "ZGŁOŚ SIĘ NA HELPERA".

Nabór na helperów ruszy  19.05.2019 Zakończy 21.06.2019 o 23:00.

O wyniku naboru chętni zostaną poinformowani drogą mailową, najpóźniej 25.06.2019.

Aby zostać helperem należy:

 • mieć wykupiony bilet w systemie NAGATO

 • w dniu startu konwentu mieć ukończone 16 lat

 • być gotowym i zdeterminowanym do pracy przy organizacji konwentu

 • być dostępnym od piątku (12.07.2019) od 16:00 do niedzieli (14.06.2019) do 18:00

 • być gotowym do pracy w grupie z super ekipą.

Główne zadania helpera to:

 • dbanie o porządek na terenie imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu

 • niesienie pomocy uczestnikom imprezy

 • pomoc przy organizowaniu konwentu oraz po jego zakończeniu

 • pomoc przy przygotowaniu sal panelowych i sypialnych

 • wykonywanie zadań zleconych przez organizatora lub koordynatora.

Helperom zapewnia się:

 • darmową wejściówkę dla znajomego

 • pakiet gadżetów

 • miejsce do spania

 • posiłki oraz napoje

 • zwrot kosztów akredytacji, gdy wywiąże się ze swoich zadań;

Regulamin helpera:

 • Helper jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu. Każde wykroczenie będzie karane usunięciem z konwentu bez zwrotu kaucji

 • Helperem może zostać każda osoba po ukończeniu 16 roku życia

 • Helperzy zobowiązani są do podporządkowania się Organizatorom, koordynatorom, pracownikom ochrony oraz medykom

 • Obowiązkiem helpera jest pomoc innym, także poza godzinami dyżuru

 • Helper musi opłacić wejściówkę PRZED rozpoczęciem konwentu

 • Zwrot pieniędzy nastąpi po zakończeniu konwentu. W przypadku gdy helper nie wywiąże się ze swoich obowiązków, Organizator może nie zwrócić pieniędzy za wejściówkę

 • Organizator może dodatkowo wynagrodzić helpera, gdy stwierdzi, że znacznie wybiegał poza swoje obowiązki

 • Helper winien stawić się na konwencie w godzinach wyznaczonych w formularzu zgłoszeniowym, a opuścić konwent może po uzyskaniu zgody Organizatora

 • Helper ma obowiązek stawiać się na wyznaczonych zebraniach chyba, że koordynator zwolni go z tego obowiązku

 • Helperowi zabrania się wnoszenia na teren konwentu używek bądź bycia pod ich wpływem. Nie stosowanie się do tego pkt. regulaminu skutkuje natychmiastowym wydaleniem z konwentu bez zwrotu pieniędzy

 • Koszty naprawy każdego uszkodzenia spowodowanego przez helpera zostaną pokryte z kaucji. W razie dodatkowych strat Helper jest zobowiązany do pokrycia ich kosztów z własnych środków