Regulamin zgłaszania atrakcji  

1) Twórcą atrakcji staje się osoba, która zgłosi swoją atrakcje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie wydarzenia i której atrakcja zostanie przyjęta przez odpowiedniego koordynatora atrakcji.

2) Zgłaszanie atrakcji odbywa się od 18.05.2019 do 14.06.2019 za pomocą formularza zgłoszeniowego.

3) Zgłaszający atrakcję zostanie poinformowany o jej przyjęciu lub odrzuceniu do 16.06.2019

4) Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia atrakcji bez podania powodu.

6) Twórcom atrakcji przysługują zniżki w wysokości 50% zniżki za każdą godzinę atrakcji. W przypadku kiedy atrakcję prowadzi więcej niż jedna osoba, zniżka jest równomiernie rozdzielana pomiędzy prowadzących.

7) Zgłaszane atrakcje nie powinny trwać krócej niż 60 minut i dłużej niż 4 godziny

8) Osoba prowadząca konkursy jest zobowiązana do odebrania nagród od Organizatora przed rozpoczęciem się atrakcji.

9) Jeśli twórca atrakcji nie może zjawić się na konwencie, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora.

10) Odbiór zniżki/zwrotu za prowadzenie atrakcji będzie możliwy pod koniec konwentu, bądź po odbytych się atrakcjach.